Có 1 kết quả:

thiên nga

1/1

thiên nga

phồn thể

Từ điển phổ thông

con thiên nga