Có 1 kết quả:

thái hoà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rất êm đềm. Hát nói của Nguyễn Công Trứ: » Cõi đời mở mặt giang san thái bình «.

Một số bài thơ có sử dụng