Có 1 kết quả:

thái thái

1/1

thái thái

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bà (tiếng gọi đàn bà đã có chồng)

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng tôn xưng vợ quan “tuần phủ” 巡撫 trở lên (thời nhà “Minh” 明).
2. Xưng vị: (1) Chồng gọi vợ là “thái thái”. ◎Như: “thái thái, vãn phạn chuẩn bị hảo liễu mạ?” 太太, 晚飯準備好了嗎 bà ấy, cơm chiều đã sẵn sàng chưa? (2) Tiếng tôn xưng phụ nữ đã có chồng. § Con gái mới có chồng gọi là “tân nương” 新娘, về sau gọi là “nãi nãi” 奶奶 hay “thái thái” 太太. ◎Như: “Vương thái thái” 王太太 bà Vương. (3) Người hầu gọi nữ chủ nhân là “thái thái” 太太. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Nhất cá nha hoàn tẩu lai tiếu đạo: Thái thái thuyết, thỉnh Lâm cô nương đáo na biên tọa bãi” 一個丫鬟走來笑道: 太太說, 請林姑娘到那邊坐罷 (Đệ tam hồi) Một đứa hầu gái chạy lại cười nói: Bà (chủ) bảo, mời cô Lâm vào trong này.