Có 1 kết quả:

thái dương

1/1

thái dương

giản thể

Từ điển phổ thông

mặt trời, vầng thái dương