Có 1 kết quả:

thái âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ mặt trăng.

Một số bài thơ có sử dụng