Có 1 kết quả:

yêu kiều

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ đẹp mơn mởn của người con gái còn rất trẻ.

Một số bài thơ có sử dụng