Có 1 kết quả:

thất thố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bối rối lúng túng, khiến hành động sai lầm.