Có 1 kết quả:

thất điệu

1/1

thất điệu

giản thể

Từ điển phổ thông

thiếu phối hợp, thiếu ăn nhịp, lạc điệu