Có 1 kết quả:

di diên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Địa thế bằng phẳng, khoảng khoát.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chạm chạp. Kéo dài.