Có 1 kết quả:

giáp khắc

1/1

giáp khắc

giản thể

Từ điển phổ thông

áo jacket