Có 1 kết quả:

giáp chi oa

1/1

giáp chi oa

giản thể

Từ điển phổ thông

nách