Có 1 kết quả:

đoạt
Âm Hán Việt: đoạt
Âm Pinyin: duó
Âm Nôm: đoạt
Âm Quảng Đông: dyut6
Unicode: U+593A
Tổng nét: 6
Bộ: đại 大 (+3 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一ノ丶一丨丶
Thương Hiệt: KDI (大木戈)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 2

Dị thể 4

1/1

đoạt

giản thể

Từ điển phổ thông

1. cướp lấy
2. quyết định
3. đường hẹp

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 奪.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cướp: 掠奪 Cướp đoạt; 劫奪 Cướp bóc; 巧取豪奪 Lừa gạt cướp bóc;
② Giật: 奪錦標 Giật giải (thưởng); 奪紅旗 Giật cờ đỏ;
③ Tước (đoạt), lấy đi: 剝奪 Tước đoạt;
④ (văn) Giải quyết, quyết định: 定奪 Định đoạt; 裁奪 Quyết định;
⑤ (văn) Sót rớt: 訛奪 Sai sót;
⑥ (văn) Đường hẹp.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 奪

Từ ghép 4