Có 1 kết quả:

giáp kiềm

1/1

giáp kiềm

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái kẹp, cái cặp