Có 1 kết quả:

kỳ quan

1/1

kỳ quan

giản thể

Từ điển phổ thông

kỳ quan, cảnh đẹp