Có 1 kết quả:

kỳ tích

1/1

kỳ tích

phồn thể

Từ điển phổ thông

kỳ tích, kỳ công, chiến công