Có 1 kết quả:

phụng lệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vâng theo điều sai khiến của bề trên.