Có 1 kết quả:

phụng tiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thờ cúng ông cha các đời.

Một số bài thơ có sử dụng