Có 1 kết quả:

phụng dưỡng

1/1

phụng dưỡng

giản thể

Từ điển phổ thông

phụng dưỡng