Có 1 kết quả:

xa khoát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quá rộng rãi, tiêu xài hoang phí.