Có 1 kết quả:

bôn tả

1/1

bôn tả

phồn thể

Từ điển phổ thông

trút vào, đổ vào (dòng nước)