Có 1 kết quả:

xa xỉ thuế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Số tiền chánh phủ đánh vào những món hàng đắt tiền và không cần thiết.