Có 1 kết quả:

áo yểu

1/1

áo yểu

giản thể

Từ điển phổ thông

nơi sâu kín