Có 1 kết quả:

áo địa lợi

1/1

Từ điển phổ thông

nước Áo

Từ điển trích dẫn

1. Tên nước ở trung bộ Âu châu (tiếng Anh: Austria), thủ đô là Vienna.