Có 1 kết quả:

phấn từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói lớn. Lời nói vang dội.