Có 1 kết quả:

nữ hài

1/1

nữ hài

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đứa bé gái