Có 1 kết quả:

gian tế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kẻ tiểu nhân xấu xa.
2. Kẻ đi dò xét tình hình quân địch. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Khả sai nhân khứ Đông Ngô trá hàng, vi gian tế nội ứng, dĩ thông tiêu tức” 可差人去東吳詐降, 為奸細內應, 以通消息 (Đệ tứ thập lục hồi) Hãy sai người sang Ngô trá hàng, để dò xét, làm nội ứng, thông tin. ☆Tương tự: “đặc công” 特工, “đặc vụ” 特務, “gian điệp” 間諜.
3. Cũng viết là 姦細.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ tiểu nhân xấu xa — Kẻ đi dò xét tình hình.