Có 1 kết quả:

hảo hán

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người đàn ông dũng cảm có chí khí.
2. Người đàn ông nói chung.
3. Quân cướp bóc. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng 二十年目睹之怪現狀: “Thiểu gia hạ lai bãi! Hảo hán lai liễu!” 少爺下來罷! 好漢來了! (Đệ nhất ○ thất hồi) Thiếu gia xuống mau lên! Quân cướp đến rồi!

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn ông mạnh mẽ dũng cảm.

Một số bài thơ có sử dụng