Có 1 kết quả:

vọng cáo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tố bậy, không đúng sự thật. Bịa đặt mà tố người khác.