Có 1 kết quả:

vọng đối

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trả lời bậy bạ, không suy nghĩ.