Có 1 kết quả:

yêu kiều

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ đẹp đẽ lộng lẫy của con gái.

Một số bài thơ có sử dụng