Có 1 kết quả:

yêu nghiệt

1/1

yêu nghiệt

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kẻ ác, người ác

Một số bài thơ có sử dụng