Có 1 kết quả:

yêu quái

1/1

yêu quái

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

yêu quái, ma quỷ, quái vật

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vật lạ lùng, hại người — Chỉ loài ma quỷ hại người.

Một số bài thơ có sử dụng