Có 1 kết quả:

yêu tai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc không may xảy tới một cách quái gở — Điều hoạ hại to lớn do loài ma quỷ hoặc kẻ đại gian ác gây ra.