Có 1 kết quả:

yêu tinh

1/1

yêu tinh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

yêu tinh, các loài chết hoá thành tinh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài ma quỷ cực khôn ngoan độc ác, chuyên hại người.

Một số bài thơ có sử dụng