Có 1 kết quả:

yêu diễm

1/1

yêu diễm

giản thể

Từ điển phổ thông

con gái lẳng lơ, con gái hay tán tỉnh