Có 1 kết quả:

yêu ngôn

1/1

yêu ngôn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lời nói làm mê hoặc, lời dị giáo

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời lẽ quái đản, mê hoặc người khác.