Có 1 kết quả:

yêu tà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Yêu ma 妖魔, Yêu quỷ 妖鬼 — Gian ác hại người.