Có 1 kết quả:

yêu quỷ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Yêu ma 妖魔.