Có 1 kết quả:

đát kỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên người ái phi của vua Trụ nhà Thương, rất tàn ác, sau bị Chu Vũ Vương giết.

Một số bài thơ có sử dụng