Có 1 kết quả:

cô phu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người dượng, chồng của cô — Tiếng người vợ gọi chồng của chị hoặc em gái của chồng mình.