Có 1 kết quả:

cô mụ

1/1

cô mụ

phồn thể

Từ điển phổ thông

cô ruột, dì, thím