Có 1 kết quả:

di muội

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng người chồng gọi em gái của vợ mình.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng người chồng gọi em gái của vợ mình.