Có 1 kết quả:

tư dung

1/1

tư dung

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngoại hình, nhan sắc

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng dấp và mặt mũi ( dùng cho phái nữ ).

Một số bài thơ có sử dụng