Có 1 kết quả:

tư thái

1/1

tư thái

giản thể

Từ điển phổ thông

tư thế, dáng điệu