Có 1 kết quả:

uy lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái sức mạnh khiến người khác nể sợ.

Một số bài thơ có sử dụng