Có 1 kết quả:

uy vọng

1/1

uy vọng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

uy tiếng, uy tín, danh tiếng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có tiếng tăm, được người khác nể sợ và trông ngóng thán phục.

Một số bài thơ có sử dụng