Có 1 kết quả:

kiều diễm

1/1

kiều diễm

giản thể

Từ điển phổ thông

con gái đẹp