Có 1 kết quả:

nghinh nga

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đẹp tha thướt ( nói về phụ nữ ).