Có 1 kết quả:

nhàn nhã

1/1

nhàn nhã

giản thể

Từ điển phổ thông

dáng dấp dịu dàng