Có 1 kết quả:

ả na

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ yếu đuối, ẻo lả của người con gái.